20200805_130822_resized_1 - kopie.jpg
LAUREAAT be.exemplary 2019 
Bouwheer:  NVKVV vzw
Programma: Renovatie en verbouwing van een kasteeltje van 1909 voor de vereniging van  katholieke vroedvrouwen en verpleegsters.
Hier werden ernstige, nauwkeurige inspanningen geleverd voor de herwaardering  van het erfgoed en voor zijn conformering aan de normen van het programma, dat een interessante uitdaging vormt voor de wijk. Het project is complex en de gerealiseerde inspanningen zijn zeer precies. Het beoogt een specifieke interventie op dit bestaande pand, volgens de middelen van een kleine organisatie met niet­winstgevend oogmerk. De ambitie is om met beperkte ingrepen  de ruimten optimaal te benutten en aan te passen aan de comforteisen zodat het  gebouw multifunctioneel inzetbaar wordt. Het project voorziet natuurlijke lichtinval  op alle verdiepingen en verbetert de interne circulatiebewegingen. Het volume achter het herenhuis wordt vervangen door een kleinere nieuwbouw in een eenvoudige,  demonteerbare structuur (voor een optimaal gebruik van de ruimte), terwijl er plaats  blijft voor groen en buitenruimte. Het pro ject vervult een mooie, ambitieuze voorbeeld  rol in zijn milieubenadering met grootse,  accurate en coherente standpunten. Het project streeft naar het behoud en het hergebruik van de materialen in situ, met respect voor de erfgoedwaarden. De  nauwkeurige diagnose gaat m.a.w. verder dan enkel het behoud van het gebouw:  het voegt hieraan een grote ecologische ambitie toe.  NVKVV is een voorbeeld  van een oordeelkundige ingreep op een beschermd gebouw. 
LAUREAT be.exemplary 2019
Maître d’ouvrage  asbl NVKVV
Programme : Rénovation et adaptation d’un manoir de 1909 pour l’association des Sages­femmes et  Infirmières Catholiques.
 
Projet faisant preuve d’un travail sérieux et minutieux sur la revalorisation d’un patrimoine et de sa remise aux normes relatives à un programme répondant par ailleurs  à un enjeu intéressant pour le quartier. Il s’agit d’un projet compliqué pour lequel  un travail fin a été réalisé. Le projet vise  une intervention d’acupuncture sur l’édifice existant dans la mesure des moyens  d’une petite organisation à but non lucratif. L’ambition du projet est d’utiliser les espaces de manière optimale en les adaptant, par des interventions limitées, aux exigences de confort permettant une utilisation multifonctionnelle du bâtiment. Le projet permet un apport de la lumière naturelle à  tous les étages du bâtiment existant et  améliore la circulation interne dans celui­ci. Le volume situé derrière le manoir est  quant à lui remplacé par un nouveau plus petit, dans une structure simple et démontable qui permet une bonne utilisation  de l’espace tout en laissant de la place pour  la verdure et les extérieurs. D’un point  de vue environnemental, le projet fait effectivement preuve d’une belle exemplarité  dans sa démarche et est ambitieux dans cette thématique avec des réponses  justes et cohérentes. Avec comme objectif en soi, une préservation et une réutilisation des matériaux in situ, tout en respectant la  valeur patrimoniale, il fait un diagnostic  précis qui va plus loin que la simple conservation du bâtiment : il combine conserva­
 tion et ambition environnementale élevée. NVKVV est un exemple d’intervention  judicieuse sur bâtiment classé.   
 
nieuwe houten ramen voorgevel
nieuwe houten ramen voorgevel
press to zoom
voorgevel
voorgevel
press to zoom
openwerken oude achtergevel
openwerken oude achtergevel
press to zoom
polyvalente ruimte achtergevel
polyvalente ruimte achtergevel
press to zoom
recuperatie oude tegels gang gelijkvloers
recuperatie oude tegels gang gelijkvloers
press to zoom
recuperatie oude tegels refter
recuperatie oude tegels refter
press to zoom
recuperatie vloer met oude tegels
recuperatie vloer met oude tegels
press to zoom
aanbouw nieuwe polyvalente ruimte
aanbouw nieuwe polyvalente ruimte
press to zoom
kapotte tegels herstellen in herstelde wand
kapotte tegels herstellen in herstelde wand
press to zoom
aanbouw polyvalente ruimte
aanbouw polyvalente ruimte
press to zoom
stockage hergebruik materialen
stockage hergebruik materialen
press to zoom
patio tussen achtergevel en polyvalente ruimte
patio tussen achtergevel en polyvalente ruimte
press to zoom
zicht vanuit Vergote naar nieuwe aanbouw polyvalente ruimtel
zicht vanuit Vergote naar nieuwe aanbouw polyvalente ruimtel
press to zoom
zicht vanuit Vergote naar nieuwe aanbouw polyvalente ruimtel
zicht vanuit Vergote naar nieuwe aanbouw polyvalente ruimtel
press to zoom
polyvalente ruimte
polyvalente ruimte
press to zoom
afbraak achtergevel-gelijkvloers
afbraak achtergevel-gelijkvloers
press to zoom
aanbouw nieuwe polyvalente ruimte
aanbouw nieuwe polyvalente ruimte
press to zoom
recuperatie oude dienstentrap
recuperatie oude dienstentrap
press to zoom
NVKVV-achtergevel
NVKVV-achtergevel
press to zoom
NVKVV- bouwput
NVKVV- bouwput
press to zoom
re-use in situ
re-use in situ
press to zoom
recuperatie oude spijlen trap
recuperatie oude spijlen trap
press to zoom
hergebruik oude deuren en radiatoromkast
hergebruik oude deuren en radiatoromkast
press to zoom
recuperatie tegelvloer jaren '30 van and
recuperatie tegelvloer jaren '30 van and
press to zoom
hergebruik oude deuren en sommige radiat
hergebruik oude deuren en sommige radiat
press to zoom
re-use in situ
re-use in situ
press to zoom
afbraak polyvalente ruimte zijde Pelletier
afbraak polyvalente ruimte zijde Pelletier
press to zoom
afbraak polyvalente ruimte zijde Vergote
afbraak polyvalente ruimte zijde Vergote
press to zoom
bestaande achtergevel
bestaande achtergevel
press to zoom
oude refter
oude refter
press to zoom
polyvalente ruimte.jpg